Evolution of glacial trough and influence factors of the Qingshui Valley in Luoji Mountain, Sichuan Province
ZHANG Wei, HE Daiwen, LIU Libo, LIU Beibei, RI Haibujiere, LI Yincai
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (10): 1397 -1404 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.09.011