Research on urban spatial structure in Beijing based on housing prices
Fang WANG, Xiaolu GAO, Bingqiu YAN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (10): 1322 -1331 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.10.004