The extreme cold winter of 1620 in the middle and lower reaches of the Yangtze River
YAN Junhui, LIU Haolong, ZHENG Jingyun, HAO Zhixin, GE Quansheng, FU Hui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (6): 835 -840 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.06.012