Research on Spatial Evolution and Development Mechanism of Transport Hubs
DING Jinxue, JIN Fengjun, WANG Chengjin, WANG Jiao'e, LIU Dong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (4): 484 -490 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.04.012