Influence of land use change on surface energy balance and climate:results from SiB2 model simulation
LIU Fengshan, TAO Fulu, XIAO Dengpan, ZHANG Shuai, WANG Meng, ZHANG He
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (6): 815 -824 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.06.010