Population Pressure Assessment Model of Mountainous Areas: A Case Study of Liangshan Yizu Autonomous Prefecture, Sichuan Province
LIU Bintao, TAO Heping, LIU Shaoquan, KONG Bo
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (4): 476 -483 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.04.011