Spatial patterns of scale effect of specific sediment yield in Haihe River Basin
YAN Yunxia, WANG Suiji, YAN Ming, HE Li, CHENG Dongsheng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (1): 57 -64 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.01.007