Bibliometric analysis of ecological footprint research during 1992-2012
ZHOU Xiaoyan, ZHANG Wenyan, YE Xinyue, GAN Tian, HAN Xiang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (3): 336 -346 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.03.005