Effect of metro transfer stations on office space agglomeration in Beijing
ZHEN Maocheng, ZHANG Jingqiu, ZHU Haiyong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (4): 499 -507 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.04.007