Impact of cultural capacity on gentrification and its consequences
WU Qiyan, WANG Zhaojie, LIU Yongmei, WU Xiaohui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (11): 1662 -1669 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.11.009