Impacts of heat stress on wheat yield due to climatic warming in China
YANG Xuan, TANG Xu, CHEN Baode, TIAN Zhan, ZHONG Honglin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (12): 1771 -1779 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.12.006