Experts' talk at the Centennial Seminar of Huang Bingwei’s Academic Thoughts
ZENG Qingcun, SUN Honglie, LIU Changming, SHI Yulin, TONG Qingxi, LU Dadao, LI Wenyan, WANG Enyong, SUN Huinan, DENG Xianrui, NI Shaoxiang, SUN Guangyou, YANG Guishan, LIU Lin, LI Shuangcheng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (7): 1018 -1023 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.07.003