Spatial downscaling of TRMM precipitation data based on DEM in the upstream of Shiyang River Basin during 2001-2010
MA Jinhui, QU Chuang, ZHANG Haixiao, XIA Yanqiu
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (9): 1423 -1432 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.09.012