Spatial patterns of provincial carbon source and sink in China
LU Fengxian, ZHANG Yan, QIN Yaochen, CHEN Zhenling, WANG Guanghui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (12): 1751 -1759 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.12.004