Regionalization of ecosystem services of Beijing-Tianjin-Hebei Area based on SOFM neural network
MA Cheng, LI Shuangcheng, LIU Jinlong, GAO Yang, WANG Yang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (9): 1383 -1393 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.09.008