Coupling relationship between urbanization efficiency and economic development level in the Yangtze River Delta
SUN Dongqi, ZHANG Jingxiang, ZHANG Mingdou, YU Zhengsong, HU Yi, ZHOU Liang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (7): 1060 -1071 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.07.009