Changing characteristics of extreme climate events during past 2000 years in China
ZHENG Jingyun, HAO Zhixin, FANG Xiuqi, GE Quansheng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (1): 3 -12 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.01.001