Parameter uncertainty of HIMS model and its influence factor analysis
LIU Lifang, LIU Changming, WANG Zhonggen, JIANG Yan, ZHANG Yongqiang, SANG Yanfang, WANG Hu
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (4): 532 -537 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.04.005