FUTURES: A new regional urban growth simulation model
DENG Jing, TANG Wenwu, LIU Runrun, ZHENG Xinqi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (1): 41 -48 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.01.004