Progresses of palaeochannel studies in China in the past 20 years
ZHAO Yanxia, XU Quanhong, LIU Fangyuan, QIN Yanjie, WU Chen, CHEN Lijiang, CUI Junhui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (1): 3 -19 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.01.001