Responses of Carbon Cycling Key Processes to Precipitation Changes in Arid and Semiarid Grassland Ecosystems: A review
PENG Qin, QI Yuchun, DONG Yunshe, HE Yating, LIU Xinchao, SUN Liangjie, JIA Junqiang, JIN Zhao
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (11): 1510 -1518 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.11.012