Research Progresses on the Effects of Global Change on Microbial Community Diversity of Grassland Soils
SUN Liangjie, QI Yuchun, DONG Yunshe, PENG Qin, HE Yating, LIU Xinchao, JIA Junqiang, CAO Congcong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (12): 1715 -1723 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.12.018