Causes and Spatial-Temporal Changes of Soil Salinization in Weigan River Basin, Xinjiang
QIAO Mu, ZHOU Shengbin, LU Lei, YAN Junjie, SONG Peng, XU Weiwei
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (7): 904 -910 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.07.009