Economic and Technical Study on Reducing Carbon Dioxide Emissions
HOU Lisheng, XU Xuegong, PENG Huifang, YAO Xin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2004, (2): 68 -76 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2004.02.009