Function Mechanism Between the Drought and Waterlogging Disaster and the Soil-structure of the Shajiang Soil in Huaibei Plain
ZHANG Yi feng, WANG You feng, LIU Lu xiang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2001, (2): 169 -76 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2001.02.010