Ecological Flow Spectrum and Its Change in the Headwater s of Chaobaihe River
DAI Xiangqian,ZHENG Hongxing,LIU Changming,ZHU Ruirui,
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (4): 7 -14 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.04.002