The Computational Domain Discretion for Hydrological Model
WAN Hong tao, ZHOU Cheng hu, WAN Qing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2001, (4): 347 -354 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2001.04.007