Rural Development Process and Driving Mechanism of South Jiangsu, Eastern China: A Case Study of Suzhou City
CHEN Yufu, LIU Yansui, LONG Hualou, WANG Jieyong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (1): 123 -128 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.01.017