Study on Distr ibuted Hydrological Model in Hai River Basin
WANG Zhonggen, ZHU Xinjun, XIA Jun, LI Jianxin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (4): 1 -6 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.04.001