Commuting Time Change and its Influencing Factors in Beijing
MENG Bin, ZHENG Limin, YU Huili
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2011, (10): 1218 -1224 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2011.10.003