Effects of Spatial Resolution of Soil Data on Hydrological Processes Modeling
YE Xuchun1,2, ZHANG Qi1, LIU Jian1,2, LI Lijiao1,2, ZUO Haijun1,2
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2009, (4): 575 -583 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2009.04.013