The Complexity Analysis of the Spatial Structure in Shanghai
WANG Zheng, DENG Yue, SONG Xiu kun, WU Bing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2001, (4): 331 -340 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2001.04.005