Progress of Studies on Coastal Land-based Non-point Source Pollution
HOU Xiyong1, ZHANG Anding2, WANG Chuanyuan1, WANG Qiuxian2, YING Lanlan1
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (1): 73 -78 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.01.010