Review of Eco-hydrological Models of Watershed Scale
CHEN Lajiao, ZHU Axing, QIN Chengzhi, LI Runkui, LIU Jing, LIU Junzhi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2011, (5): 535 -544 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2011.05.003