Progresses of Low-carbon City Research
QIN Yaochen, ZHANG Lijun, LU Fengxian, YAN Weiyang, WANG Xi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (12): 1459 -1469 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.12.001