The Concept on Establishing Qiong-Lei Ecological Economic Zone in China's Tropics
ZHANG Yifeng1, JIA Dameng1, TAN Jie1, SONG Siyu1, SUN Ruifeng1,2, LIU Chunla1,2
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (1): 103 -109 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.01.014